GDPR

Începând cu 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul General privind Protecţia Datelor (UE) 2016/679 (GDPR). GDPR este o reglementare unică, direct aplicabilă în toate statele membre ale Uniunii şi înlocuieşte Directiva 95/46/CE şi, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a clienţilor noştri, a vizitatorilor care accesează site-ul credit-bancar.ro, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, său la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din dată de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare “Politica GDPR”) pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră („date personale”).

Prezenta politică GDPR explică practicile ALTIUS FACILIS S.R.L. pe acest subiect. (în continuare denumită “Societatea”), referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către Societate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Societate se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal

Prin Politica GDPR, Societatea doreşte să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii GDPR și cu privire la drepturile de care beneficiază.

CINE SUNTEM?

Suntem societatea ALTIUS FACILIS S.R.L., persoană juridică romană, cu sediul în Str. Grigore Ionescu 63 Sectorul 2, Bucureşti, România, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J40/17443/2019, având cod fiscal 39429211. Avem că domeniu principal de activitate: “COD CAEN 6619 – Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii.”

Societatea acţionează ca un împuternicit al instituţiilor financiare bancare şi non bancare (IFN) în vederea finalizării obţinerii unui produs de creditare de la acestea, fiind un împuternicit al acestora în raport cu dvs. Societatea nu intră într-un raport comercial cu dvs. în ceea ce priveşte activitatea de creditare, cu excepția unor cazuri excepționale, când se poate încheia cu dvs. un contract privind condiţiile colaborării şi achitarea unui tarif de intermediere financiar-bancara.

La rândul său, Societatea își derulează activitarea sa prin mai mulți colaboratori externi (consilieri financiari) care acționează ca împuterniciți, respectiv sub-împuterniciți ai instituţiilor financiare bancare (bănci) şi non bancare (IFN).

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

„Date personale” înseamnă orice informație său informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) său indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ aspecte precum numele şi prenumele, adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, datele pe copia cărții de identitate, date de stare civilă numele de utilizator, situaţia financiar-bancara, incidente de plată, scoring-ul bancar, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră său adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

 CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune său set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal său asupra seturilor de date cu caracter personal, cu său fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea său modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea său punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea său combinarea, restricționarea, ștergerea său distrugerea.

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?

Datele dvs. cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt următoarele: nume, prenume, domiciliu/ reședință, serie și nr. carte de identitate, stare civilă, CNP, vârstă, cetățenie, data nașterii, număr de telefon și e-mail, situaţia financiar-bancara, incidente de plată, scoring-ul bancar, date care rezultă din Biroul de Credite, fişa fiscală, precum şi din actele de proprietate (inclusiv din istoricul proprietăților, precum și din extrasele de Carte Funciară aferente imobilelor proprietate personală), precum și orice alte date personale necesare în legătură cu desfăşurarea activitaitii de intermediere. Prelucrarea datelor se va face având în vedere principiul proporţionalităţii şi oportunităţii, astfel că nu vor fi procesate date personale care exced obiectului nostru de activitate în relaţia cu dvs.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorii de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) sunt instituţiilor financiare bancare şi non bancare (IFN), în majoritatea cazurilor Societatea acţionând doar că un împuternicit al acestora, având în vedere contractele încheiate cu aceste entităţi. Prin excepţie, în anumite ipoteze stabilite de Regulament, Societatea acţionează direct şi ca operator de date cu caracter personal.